preloader

+48 22 529 28 02

contact@ekozon.energy

EKOZON ENERGY

jest wyspecjalizowanym podmiotem, który działa na krajowym oraz europejskim rynku handlu nośnikami energii, przede wszystkim gazem ziemnym, włączając w to współpracę z kontrahentami z Ukrainy.

O nas

 • Ekozon jest prywatną spółką zarejestrowaną w Polsce zajmującą się obrotem gazem ziemnym oraz docelowo również energią elektryczną, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach UE oraz także w Ukrainie.
 • W drugiej połowie 2021 roku otrzymaliśmy stosowne koncesje URE w Polsce na obrót gazem w kraju i zagranicą.
 • Obecnie Ekozon Energy jest jednym z kilku niezależnych polskich podmiotów obrotu energią, działając głównie na hurtowym rynku gazu w Polsce i krajach ościennych.
 • Spółka jest operacyjnie przygotowana do prowadzenia handlu gazem ziemnym na rynkach Unii Europejskiej w odniesieniu do
  wszystkich produktów giełdowych i ma ambicje stania się wieloletnim partnerem handlowym dla kluczowych europejskich dostawców gazu ziemnego systemowego oraz LNG.
 • Nasz Zespół posiada międzynarodowe doświadczenie w handlu surowcami na terenie UE.

Nasza oferta

Ekozon Energy, a rynek energii w Polsce

Liberalizacja polskiego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego umożliwiła rozwój płynnego rynku hurtowego dającego możliwości zarówno optymalizacji kosztów pozyskiwania surowców energetycznych przez firmy działające w branżach energochłonnych, jak i rozwoju w zakresie handlu i sprzedaży nośników energii odbiorcom krajowym i zagranicznym.

Biorąc pod uwagę sytuację rynkową oraz aspiracje Ekozon Energy, strategią spółki jest pozyskiwanie długoterminowych kontraktów z europejskimi eksporterami na dostawy gazu ziemnego na warunkach zapewniających klientom możliwość minimalizacji wpływu ryzyka niekorzystnych zmian cen surowców energetycznych na ich wyniki finansowe.

W związku z tym Ekozon Energy dąży do zabezpieczenia obecności spółki na rynkach obrotu energią, w szczególności gazem ziemnym, w głównych hub’ach europejskich oraz w krajach graniczących z Polską.

Posiadamy m.in. następujące zezwolenia i umowy, które pozwalają nam na prowadzenie działalności:

 • koncesja na obrót paliwami gazowymi OPG/400/68944/W/DRG/2021/MSW
 • koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą OGZ/198/68944/W/DRG/2021/MSW
 • umowa przesyłowa z GAZ-SYSTEM S.A.
 • umowa z DM BOŚ na dostęp do rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii.

Import gazu ziemnego

Ekozon Energy nieustannie poszukuje partnerów biznesowych działających na polskich jak i europejskich rynkach nośników energii (gaz lub energia elektryczna) w celu zwiększenia płynności dostaw dla odbiorców hurtowych lub końcowych. Pracujemy na kontraktach opartych na systemie EFET.

Handel hurtowy

Ekozon Energy prowadzi obrót gazem na rynku hurtowym w oparciu o produkty dostosowane do potrzeb partnerów handlowych:

 • produkty standardowe w pakietach dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych (spot/forward),
 • o produkty niestandardowe - na następny dzień, tydzień i miesiąc,
 • grafik dostaw dostosowany do potrzeb kontrahenta,
 • rozliczanie dostaw w oparciu o indeksy rynkowe.

Umowy dwustronne B2B

Wraz z pozyskaniem długoterminowych kontraktów sourcingowych z europejskimi dostawcami gazu ziemnego, Ekozon Energy rozpoczyna prace nad budową własnego portfela energochłonnych odbiorców tego paliwa. Obejmą one przygotowanie szerokiej gamy produktów i usług dostosowanych do potrzeb różnych profili zużycia energii przez odbiorców przemysłowych.

Wykorzystując nasze doświadczenia w zakresie handlu energią, zarządzania ryzykiem i analizy rynku, możemy opracować indywidualne modele zakupowe.

REMIT

REMIT to skrót od nazwy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii („REMIT”). Wytyczne obligują każde przedsiębiorstwo energetyczne do zapewnienia transparentności funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego dla eliminacji potencjalnych nadużyć na tych rynkach.

Główne obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia REMIT:

 • Raportowanie podstawowych danych transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii do ACER;
 • Zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych w obrocie;
 • Podawanie informacji wewnętrznych do wiadomości publicznej;
 • Zakaz manipulacji lub usiłowania manipulacji na hurtowych rynkach energii.

Więcej na temat REMIT można przeczytać pod adresem:
https://www.acer.europa.eu/remit/data-collection/inside-information-disclosure-and-collection

Pilne komunikaty rynkowe można znaleźć na stronie:
http://gpi.tge.pl

Natomiast komunikaty rynkowe w zakresie systemów przesyłowych gazu znajdują się na stronie:
https://transparency.entsog.eu/#/map

Skontaktuj się z nami

  EKOZON ENERGY Sp. z o.o.

  Prezes Zarządu – Przemysław Czuk
  KRS: 0000837005
  REGON: 385914150
  NIP: PL 5252820515

  ADRES:

  ul. Marszałkowska 142,
  00-061 Warszawa, 
  Polska